You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Projektu vadība

Pārskats

Mēs domājam arī par klientu biznesa vadības atbildību un atbalstām viņu kontroles procesus, izmantojot ar efektivitāti saistītus aprēķinus un caurskatāmību - bieži tiešsaistē un visu diennakti.

Lielu projektu gadījumā projektu vadītāji palīdz materiāla daudzumu pielāgot faktiskajām vajadzībām un tādējādi vēl vairāk optimizē materiāla daudzumus un izmaksas uz vietas objektā.


Projektu vadības atbalsts

Projektu realizācijas atbalsts

  • Izmaksu aprēķins un skaidrojums
  • Caurskatāma informācija par materiāla izmantošanu objektā un materiāla plānošana
  • Atbalsts uz vietas objektā, materiāla pareiza un efektīva izmantošana