You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Balkonu siltumtiltiņi jeb termiskie tilti

Balkonu siltumtiltiņi jeb termiskie tilti

Balkonu siltumtiltiņi jeb termiskie tilti jeb aukstuma tilti jeb siltumizolācijas savienojumi balkonu armatūru savienojumu vietās ar pārējo ēkas daļu.

Tas ir vienkāršs un uzticams risinājums, kas nodrošina siltumizolāciju starp ārējiem un iekšējiem armatūru saturošajiem ēkas elementiem. Liela elementu tipu dažādība nodrošina risinājumu praktiski jebkurā projektā.


Nepieciešamība

Gan pieaugošās siltumizmaksas, gan arī likumdošana un vides resursu saudzēšana liek aizvien vairāk aizdomāties par enerģijas taupīšanu visdažādākajos risinājumos. Viens no ēku siltumzuduma faktoriem ir tieši balkonu savienojums ar pārējo ēkas daļu, termokamerās tas ir ļoti labi saskatāms.


Tehniskais risinājums

Siltumizolējošie balkonu savienojumi (jeb balkonu siltumtiltiņi) ir slodzes pārnesoši elementi, kas nodrošina termoizolāciju starp būves armētajiem betona elementiem. Parasti šos elementus izmanto: balkonos, balkonu padziļinājumos, izvirzījumos, parapetu sienās, verandās, terasēs utt.

Balkonu siltumtiltiņu izmantošana samazina siltumzudumu no savienojumu radītajiem termālajiem būves aukstuma tiltiem. Neizolēti savienojumi turklāt veicina ievērojamu ēkas daļas virsmu temperatūras samazinājumu un palielina risku rasties kondensātam un pelējumam. Balkonu siltumtiltiņi nodrošina labu siltuma sadalījumu un apkures izmaksu ietaupījumu.


Elementa shematiska uzbūve

  • Elementa pamatkopne sastāv no neatkarīgām ribām
  • Ribas iet caur siltumizolējošo paneli
  • Pa vidu elementam ir siltumizolējošais materiāls - pārsvarā putas vai vate; šiem elementiem ir dažādas ugunsdrošības klases
  • Elementi katram projektam tiek pielāgoti individuāli - pēc nepieciešamajām slodzēm, klienta vēlmēm, siltumizolācijas klasēm un citiem parametriem