You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI galvenais birojs un ražošanas komplekss Vācijā, Vaisenhornā

 

Produktu izstrāde un ražošana no 1969. gada

Efektīvi veidņu risinājumi un vispusīgs inženiertehniskais atbalsts ikvienā celtniecības objektā

Veidņu sistēmas

Katrs objekts tiek nodrošināts ar piemērotāko veidņu risinājumu. PERI kompetence ir ļāvusi veiksmīgi realizēt vissarežģītākos celtniecības projektus visā pasaulē.

Sastatņu risinājumi

Plašam pielietojumam gan celtniecības objektos, gan industriālajā montāžā, arī npdrošinot masu pasākumus ar tribīņu u.c. konstrukcijām.

Nomas serviss

Nodrošinot vispusīgu inženiertehnisko atbalstu un precīzu loģistiku.

Veiksmīgs darbs un pastāvīga izaugsme kopš uzņēmuma dibināšanas

PERI var atskatīties uz vairāk kā 40 veiksmīga darba gadiem. Inovācijas un ārvalstu filiāļu atvēršana jau pirmajos darbības gados ir pamatā pastāvīgai uzņemuma izaugsmei un veiksmei. Fokuss uz klientu, kvalitātes vadība veido klientu uzticēšanos mūsu darbam, ļaujot PERI ieņemt vadošās pozīcijas celtniecības nozarē visā pasaulē.

* PERI grupas apgrozījuma dinamika milj. €

Vairāk kā 95 pārstāvniecības visā pasaulē

PERI speciālisti ir cieši līdzās mūsu klientiem visā pasaulē. Darbs starptautiskos celtniecības tirgos ļauj uzkrāt nenovērtējamas zināšanas un pieredzi. Mums ir iespēja dalīties šajā pieredzē ar mūsu klientiem, lai celtniecības process būtu efektīvs un drošs, nodrošinot kvalitatīvu rezultātu.

Mūsu atrašanās vietas

Ilgtspējīgs uzņēmums

Ilgtspējīga pieeja ieņem svarīgu vietu visos uzņēmuma procesos. Produkta izstrādes posmā svarīga loma ir izejmateriālu utilizācijai un efektīvam izmantojumam. Ražošanas izejvielu atlasei un sagādei mēs ievērojam ekoloģiskas ilgtspējīgas nosacījumus, piemēram, ražošanai nepieciešamie kokmateriāli tiek iepirkti sertificētos koksnes audzēšanas reģionos.

Moderns ražošanas process, jauno tehnoloģiju pielietojums uzlabo PERI sistēmu komplektējošo elementu kvalitāti un kalpošanas laiku, tas tiešā veidā pozitīvi ietekmē koksnes un metāla izejmateriālu izlietojumu. Optimālai piegāžu plānošanai tiek ņemts vērā materiālu apjoms, efektīvākais transporta veids un transporta ietilpība. Sazarotais PERI veidņu un sastatņu noliktavu tīkls ļauj atrast īsākos piegāžu maršrutus maksimāli ātrai konkrēta pasūtījuma piegādei.

Kā vēl viens apliecinājums ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai ir biomasas koģenerācijas stacija, kas uzbūvēta PERI rūpnīcas kompleksā Vaisenhornā. Kā kurināmais tiek izmantots koka siju ražošanas atlikumi, tādā veidā koģenerācijas stacija nodrošina ar elektrību un siltumu ne tikai ražošanas korpusus, bet arī tuvumā esošās biroju ēkas.